Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut