Examen de promovare în grad profesional, imediat superior celui deținut anterior