Formulare GDPR

– Model de cerere privind exercitarea unor drepturi personale, in acord cu prevederilelegale prevazute de Regulamentul (UE) nr.679/2016