Solicitare informatii (Legea 544/2001)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023Descarcă
Raportul de evaluare a implementarii Legii nr.544 /2001 în anul 2022Descarcă
Documente aferente Legii 544/2001Descarcă
Raport evaluare anul 2021Descarcă
Raport evaluare anul 2020Descarcă
Raport evaluare anul 2019Descarcă
Raport evaluare anul 2018Descarcă
Raport evaluare anul 2017Descarcă
Lista documentelor gestionate/produse de Garda Forestiera BrasovDescarcă
Model cerere L.544/2001Descarcă
Model reclamatie administrativa 1Descarcă
Model reclamatie administrativa 2Descarcă
Lista cuprinzand documentele de interes publicDescarcă

Responsabila cu aplicarea solicitărilor referitoare la Legea 544/2001 – d-na ing. Boss Simona
Petitiile si sesizarile pot fi transmise pe adresa de email a institutiei gardaforestiera.brasov@gmail.com