Sumal 2.0

Listă documente necesare înregistrării în SUMAL 2.0

Model cerere introducere SUMAL 2.0

Model cerere activare depozit temporar-permanent

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – România

Manual de utilizare Modul Avize -Transportator Manual de utilizare al aplicatiei Sumal Avize Modulul Transportator  

Manual de utilizare Modul Avize – Agent

Manual de utilizare Sumal Agent 2.0

Manual de utilizare Sumal 2.0-Ocol Silvic

 

ACTE NORMATIVE CARE GUVERNEAZĂ SUMAL 2.0

Hotărârea Guvernului nr. 497 din 25 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea  materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al           instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia  materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de    aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al    Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire  a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Normele se regăsesc în Anexa.

Ordinul al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 118 din 29.01.2021mpentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea aplicațiilor SUMAL 2.0,  obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor   standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute  la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor  lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor  Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020.