Consilieri din cadrul Gărzii Forestiere Brașov, la solicitarea Primăriei Comunei Hârseni, au efectuat în data 24.04.2019 o verificare în teren a suprafețelor aflate în proprietatea privată a UAT Hârseni.

Scopul deplasării a fost acela de a verifica îndeplinirea criteriilor prevăzute de legislația în vigoare, conform prevederilor art. 23, din Legea 46/2008 – Codul Silvic, astfel încât aceste suprafețe să fie incluse în fondul forestier național.

S-a constat astfel, ținând cont și de prevederile art. 2, din Legea 46/2008 – Codul Silvic, că o suprafață de cca. 950 ha, având categoria de folosință pășuni sau pășuni împădurite, pot fi încadrate ca păduri, urmând ca proprietarul să înceapă demersurile în vederea întocmirii unui amenajament silvic și încheierea unui contract de administrare/prestări servicii silvice cu o structură silvică autorizată, astfel încât această suprafață să fie păzită și gestionată în mod corespunzător.

În baza prevederilor legale, Garda Forestieră Brașov va continua demersurile pentru a identifica și alte suprafețe acoperite de vegetație forestieră, în vederea introducerii lor în fondul forestier național.