Programe de finanțare

 Garda Forestieră Brasov aduce la cunoștința persoanelor fizice sau juridice interesate  posibilitatea accesării unor modalități de sprijin pentru proprietarii de terenuri, după cum urmează:

Măsura 221-,,Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural” și are ca obiectiv general îmbunătățirea condițiilor de mediu în spațiul rural prin folosirea și gospodărirea durabilă a terenurilor agricole prin împădurire.Pot beneficia de sprijin prin această măsură:

-Persoanele fizice

-Persoanele juridice

-Grupurile sau asociațiilede persoane fizice sau juridice

-Autoritățile publice locale deținătoare de teren agricol

Informațiile necesare se pot accesa pe paginile de internet www.apdrp.ro și www.madr.ro

Măsura 8 „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”,  Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite –din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 Informații privind „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor” http://www.afm.ro/ ↓ http://www.afm.ro/impaduriri.php

Informațiile necesare se pot accesa pe paginile de internet www.apdrp.ro și www.madr.ro

Măsura 15 ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ,,Plăți pentru angajamente ed silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Pot beneficia de sprijin proprietarii de păduri:

-Unitățile administrativ teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere

-Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere

-Asociații ale beneficiarilor de mai sus

Informațiile necesare se pot accesa pe paginile de internet www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020

 

Programul Național de Redresare si Reziliența Descarca document