Programe si Strategii

Gărzile Forestiere

Misiune. Obiective

Misiunea Gărzilor Forestiere: asigură aplicarea legii în scopul dezvoltării durabile a resurselor forestiere și cinegetice și contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ, în interes public.

GF realizează misiunea prin:

  • monitorizarea respectării legii, analizând permanent bazele de date standardizate;
  • organizarea și efectuarea controalelor pentru a asigura respectarea regimului silvic, a regimului cinegetic, a legislaţiei referitoare la trasabilitatea materialelor lemnoase și a instrucțiunilor privind recoltarea produselor nelemnoase;
  • aplicarea operativă a măsurilor legale;
  • conștientizarea publicului;
  • colectarea și furnizarea de informații pentru îmbunătățirea cadrului normativ specific;
  • emiterea avizelor și autorizațiilor, în condițiile legii.

 

Obiectiv general: Garantarea respectării regimului silvic și regimului cinegetic, a legalității circulaţiei materialelor lemnoase

 

Obiectiv specific 1: Evidenţa proprietăților forestiere

Obiectiv specific 2: Integritatea, calitatea și diversitatea resursei forestiere și cinegetice

Obiectiv specific 3: Prevenirea și diminuarea tăierilor ilegale de arbori şi asigurarea integrității şi dezvoltării fondului forestier

Obiectiv specific 4: Prevenirea și combaterea braconajului cinegetic

Obiectiv specific 5: Creșterea calității și diversității resursei forestiere prin asigurarea amenajării fondului forestier național și a aplicării amenajamentelor silvice

Obiectiv specific 6: Asigurarea realizării pazei fondului forestier și fondului cinegetic național

Obiectiv specific 7: Asigurarea legalității punerii în piaţă a produselor pădurii

Obiectiv specific 8: Asigurarea calității faunei de interes cinegetic

Obiectiv specific 9: Consolidarea capacității instituționale a GF

Obiectiv specific 10: Îmbunătățirea cadrului normativ.